Stollingsfactor voor de behandeling van bepaalde bloedingen: vergoeding vanaf 1 juli 2019

Op 1 juli 2019 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden voor een groot deel van de stollingsfactoren in de behandeling van hemmoragieën (bloedingen) veroorzaakt door een gebrek aan stollingsfactoren.

Om de vergoeding van die geneesmiddelen te krijgen, moeten de patiënten voortaan een arts-specialist in een referentiecentrum voor hemofilie raadplegen.

Die wijziging heeft een dubbele doelstelling: enerzijds het verbeteren van de zorgkwaliteit dankzij de opvolging en de behandeling van hemofiliepatiënten in een gespecialiseerd centrum, en anderzijds het rationaliseren van de voorschriften en de consumptie van stollingsfactoren.
Op deze pagina:
•    Over welke geneesmiddelen gaat het?
•    Welke vergoedingsvoorwaarden wijzigen?
•    Wat zijn de gevolgen voor u als patiënt?
•    Wat zijn de gevolgen voor u als arts?
•    Wat zijn de gevolgen voor u als apotheker in een open officina?
•    Wat zijn de gevolgen voor u als ziekenhuisapotheker?
•    Meer informatie
•    Contacten

 

Over welke geneesmiddelen gaat het?
De vergoedingsvoorwaarden voor de stollingsfactoren wijzigen voor de volgende categorieën:
•    fibrinogeen
•    geactiveerde stollingsfactoren
•    Von Willebrand-factor
•    factor VIII
•    factor VIII in combinatie met de Von Willebrand-factor
•    factor IX
•    protrombinecomplexconcentraat
Welke vergoedingsvoorwaarden wijzigen?
De verzekering voor geneeskundige verzorging blijft de stollingsfactoren terugbetalen, maar dit is vanaf 1 juli 2019 beter omkaderd.
•    Er is een terugbetaling voor een stollingsfactor, afgeleverd door een open officina, op voorwaarde dat de patiënt elke 2 jaar op raadpleging gaat bij een arts-specialist in een gespecialiseerd centrum voor hemofilie dat een overeenkomst heeft gesloten met het RIZIV (dit is een referentiecentrum of het Nationaal Coördinatiecentrum) voor de opstelling van een behandelingsschema of van een medisch verslag.
•    De verzekering betaalt bepaalde stollingsfactoren enkel terug in een ziekenhuissetting (fibrinogeen, geactiveerde stollingsfactoren, Von Willebrand-factor) aan de patiënt. Een van de referentiecentra voor hemofilie of in het Nationaal Coördinatiecentrum moet deze factoren voorschrijven en afleveren.
In de andere ziekenhuizen worden die stollingsfactoren enkel terugbetaald in een noodsituatie.
 Overzicht van de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde stollingsfactoren op 1 juli 2019
Wat zijn de gevolgen voor u als patiënt?
Wij raden u ten zeerste aan om contact op te nemen met een gespecialiseerd centrum voor hemofilie dat een overeenkomst heeft gesloten met het RIZIV (hetzij een referentiecentrum, hetzij het Nationaal Coördinatiecentrum) voor de organisatie van de opvolging van uw behandeling en voor de hernieuwing van uw machtigingen tot terugbetaling.
Als u op 1 juli 2019 in het bezit bent van een machtiging tot terugbetaling, blijft die machtiging automatisch geldig tot 31 maart 2020.
Wat zijn de gevolgen voor u als arts?
Op 1 juli 2019 veranderen de procedures zodat de stollingsfactoren aan uw patiënt worden terugbetaald.
Stollingsfactoren afgeleverd in open officina.


Een machtiging tot terugbetaling is nog steeds nodig en machtiging tot terugbetaling is nog steeds nodig.
U zal die machtiging voor uw patiënt voortaan enkel kunnen vragen als u een arts-specialist in de inwendige geneeskunde, hematologie, pediatrie of pediatrische hemato-oncologie bent, verbonden aan een referentiecentrum voor hemofilie of aan het Nationaal Coördinatiecentrum voor hemofilie.
Stollingsfactoren worden enkel vergoed als ze werden afgeleverd in een gespecialiseerd centrum voor hemofilie
Voor 3 types stollingsfactoren zal de verzekering voor geneeskundige verzorging uw patiënt enkel vergoeden wanneer u die factoren heeft voorgeschreven in uw hoedanigheid van arts-specialist in de inwendige geneeskunde, pediatrie of pediatrische hemato-oncologie verbonden aan een referentiecentrum voor hemofilie of aan het Nationaal Coördinatiecentrum voor hemofilie en op voorwaarde dat die factoren worden afgeleverd in een dergelijk centrum.
Het gaat om:
•    geactiveerde stollingsfactoren
•    de Von Willebrand-factor
•    een fibrogeen.
Voor die 3 types factoren moet u de machtiging tot terugbetaling vragen langs elektronische weg via het eHealth-platform (uitgezonderd in noodsituaties).
Stollingsfactoren worden terugbetaald als ze worden afgeleverd in het ziekenhuis in een noodsituatie
Ingeval van ernstige hemorragie en onder bepaalde voorwaarden zal de verzekering voor geneeskundige verzorging bepaalde stollingsfactoren vergoeden, zelfs indien niet aan de voormelde voorafgaande administratieve stappen is voldaan.


Het gaat om:
•    factoren VIII
•    factoren IX
•    protrombinecomplexconcentraat
•    geactiveerde stollingsfactoren
•    Von Willebrand-factor in combinatie met factor VIII.
 Samenvatting van de wijzigingen in de vergoedingsaanvraagprocedure

Wat zijn de gevolgen voor u als apotheker in een open officina?
Tot en met 31 maart 2020 mag u nog oude machtigingen tot terugbetaling aanvaarden die zijn verkregen na 30 juni 2019 is, ongeacht die datum.
Vanaf 1 april 2020  mag u enkel nog de machtigingen tot terugbetaling aanvaarden die zijn afgeleverd vanaf 1 juli 2019.
Wat zijn de gevolgen voor u als ziekenhuisapotheker?
Raadpleeg voortaan de machtigingen tot terugbetaling via het eHealth-platform.


Als u elders dan in een referentiecentrum voor hemofilie of in het Nationaal Coördinatiecentrum ziekenhuisapotheker bent
Vanaf 1 juli 2019 zal de verzekering voor geneeskundige verzorging:
•    uw patiënt niet meer vergoeden voor die 3 types stollingsfactoren (behalve voor geactiveerde stollingsfactoren, indien het gaat om een noodsituatie onder bepaalde voorwaarden):
o    geactiveerde stollingsfactoren
o    Von Willbrand-factor
o    fibrinogeen.
•    uw patiënt vergoeden voor de volgende stollingsfactoren zonder voorafgaande administratieve stappen INDIEN de  voorwaarden van de overeenkomstige paragraaf worden nageleefd of ingeval van een noodsituatie (zoals een ernstige hemmoragie en onder bepaalde voorwaarden):
o    factoren VIII
o    factoren IX
o    geactiveerde stollingsfactoren
o    protrombinecomplexconcentraat
o    Von Willebrand-factor in combinatie met factor VIII.
Als u een ziekenhuisapotheker bent in een referentiecentrum voor hemofilie of in het Nationaal Coördinatiecentrum voor hemofilie
Vanaf  1 juli 2019 zal de verzekering voor geneeskundige verzorging:
•    uw patiënt voor die 3 types stollingsfactoren vergoeden als ze worden voorgeschreven door een arts-specialist in de inwendige geneeskunde, pediatrie of pediatrische hemato-oncologie verbonden aan een referentiecentrum voor hemofilie of aan het Nationaal Coördinatiecentrum voor hemofilie en zij  door dat centrum worden afgeleverd:
o    geactiveerde stollingsfactoren
o    Von Willbrand-factor
o    fibrinogeen.
•    uw patiënt vergoeden voor de volgende stollingsfactoren zonder voorafgaande administratieve stappen INDIEN de  voorwaarden van de overeenkomstige paragraaf worden nageleefd of in een noodsituatie (onder bepaalde voorwaarden -  zie lijst) :
o    factoren VIII
o    factoren IX
o    protrombinecomplexconcentraat
o    Von Willebrand-factor in combinatie met factor VIII.


Meer informatie


Lijst
•     Samenvatting van de wijzigingen
Contacten
Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen
Tel:+32(0)2 739 77 31
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12u en van 13 tot 16u.


Bron: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/terugbetalen/specialiteiten/wijzigingen/Paginas/stollingsfactoren-bepaalde-hemorragieen-20190701.aspx#.XYtEDSgvOUk