Copyright

Alle artikels en illustraties die op deze site voorkomen zijn onderworpen aan het copyright van de Hemofilievereniging, vzw.

Respect voor de persoonlijke levenssfeer

De Hemofilievereniging neemt de grootste voorzorgsmaatregelen wanneer foto's en andere media met jongeren of volwassenen getoond worden in het kader van een medische pathologie. Alle foto's voor publicatie zijn het onderwerp geweest van een voorafgaande goedkeuring voor publicatie op Internet. De personen die op de foto's voorkomen behouden niettemin het recht op verzuim et kunnen vragen om het beeld dat hen rechtstreeks of hun kinderen aanbelangt, weg te halen. Dit gebeurt met een schriftelijke aanvraag gericht aan de beheerder van de website.

Medische niet-aansprakelijkheidsverklaring

De informatie op de website van de AHVH is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De AHVH geeft geen medisch advies of beoefent enige praktijk van de geneeskunde. In geen enkel geval zal de AHVH bepaalde behandelingen voor specifieke individuen aanbevelen en zal systematisch aanraden een arts of een lokaal behandelingscentra te raadplegen vooraleer eender welke vorm van de behandeling in te zetten.