Bel ons

+32 (0)460 35 23 02

 

Schrijf ons

 

 

De Hemofilievereniging ontwikkelt en financiert in België het project "be-Coag". Dit project wordt aangestuurd door een Steering Committee van artsen, vertegenwoordigers van de Volksgezondheid, van de Orde der Geneesheren, van experten in de privacy en van patiënten.

be-Coag levert een elektronische kaart af aan patiënten met hemofilie (factor VIII, factor IX), patiënten met de ziekte van von Willebrand (von Willebrand-factor) of met enig andere erfelijke hemorragische diathesis, (andere deficiënties van de bloedstolling, Bernard-Soulier syndroom, thrombastenie van Glanzmann).

Deze kaart wordt verstrekt onder de verantwoordelijkheid van de referentieartsen die in België het beroep uitoefenen. De kaart is ontdubbeld met een beveiligde internetverbinding. Wanneer de patiënt het wenselijk acht, wordt de beveiligde connectie vrijgegeven aan alleen die personen aan wie de patiënt specifiek zijn of haar toelating (paswoord) heeft verleend voor kennisname van bijkomende gegevens (private en medische zone) gerelateerd aan de diagnose, aan de behandeling en de zorgverstrekking (namelijk contactnummers van de referentiepersonen).

De elektronische kaart is bijzonder nuttig en praktisch in geval van nood of wanneer men in raadpleging is bij een andere practicus die men regelmatig consulteert, bijvoorbeeld wanneer men in het buitenland is (vakantie of werk) bij een spoedarts of tandarts, kinesist, enz..

De aanvraag voor een kaart wordt exclusief gedaan via een referentiearts, specialist in de bloedstolling.

 

Onze kantoren

Bukenstraat 7, Buken - Kampenhout 1910 - België