Laat ons allemaal een concreet gebaar stellen om samen de levenskwaliteit te verbeteren van de patiënten met hemofilie, met de ziekte van von Willebrand en andere erfelijke en zeldzame aandoeningen van de bloedstolling!

Uw giften komen rechtstreeks ten goede van volgende projecten:

  • Steun aan het wetenschappelijk onderzoek in België in het domein van de bloedstolling (prijs die toegewezen wordt door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde)
  • Distributie van een elektronische kaart aan alle  patiënten met bloedstollingsproblemen woonachtig in België
  • Opleiding in gezondheid, in zelfbehandeling en in sporten voor kinderen met hemofilie (georganiseerde stages met omkadering)
  • Organisatie van bijeenkomsten van patiënten en voor de patiënten

De Hemofilievereniging heeft haast geen werkingskosten, alle bestuurders verrichten onbezoldigd vrijwilligerswerk.

Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een bedrag van 40€ en meer.

Hoe gaat dit praktisch?

Door overschrijving op rekening IBAN BE58 0001 3032 7479 BIC: BPOTBEB1 van de AHVH vzw (Hemofilievereniging, vzw), Bukenstraat7, 1910 Buken - Kampenhout, met vermelding "gift".