Laat ons allemaal een concreet gebaar stellen om samen de levenskwaliteit te verbeteren van de patiënten met hemofilie, met de ziekte van von Willebrand en andere erfelijke en zeldzame aandoeningen van de bloedstolling!

Sinds 1 januari 2024, is het vermelden van het nationale rijksregisternummer (RRN) van de schenker bij giften een wettelijke verplichting (art. 323/3 § 3 WIB 92). Gelieve uw rijksregisternummer te vermelden bij het schenken van een gift.

Door de overname van Bpost-bank door BNP Paribas zal de BIC code tevens wijzigen: GEBABEBB. 

Uw giften komen rechtstreeks ten goede van volgende projecten:

  • Distributie van een elektronische kaart aan alle  patiënten met bloedstollingsproblemen woonachtig in België
  • Opleiding in gezondheid, in zelfbehandeling en in sporten voor kinderen (georganiseerde stages met omkadering)
  • Organisatie van bijeenkomsten van patiënten en voor de patiënten
  • ...

 

De vereniging heeft haast geen werkingskosten, alle bestuurders verrichten onbezoldigd vrijwilligerswerk.

Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een bedrag van 40€ en meer.

Hoe gaat dit praktisch?

Door overschrijving op rekening IBAN BE58 0001 3032 7479 BIC: GEBABEBB van de AHVH vzw , Bukenstraat7, 1910 Buken - Kampenhout, met vermelding "gift".