In Memoriam

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Prof. Marc Verstraete geboren te Brugge op 1 april 1925 en overleden op 16 augustus 2018. We herinneren ons nog
dat hij een belangrijke plaats innam in ons leven als hemofiliepatiënten en dat hij één van de grondleggers was van onze AHVH vereniging.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. Het overlijden van een dierbare gaat altijd gepaard met verslagenheid en verdriet.
Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Met oprechte deelneming.

AHVH Vereniging.

 MVerstraete

Echtgenoot van Bernadette Moyersoen, Barones Verstraete

Doctor in de Geneeskunde
Professor Emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven
Stichter en gewezen directeur van het onderzoekscentrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie
Doctor honoris causa aan de universiteiten van Bologna, Bordeaux en Cordoba
Gewezen voorzitter en erelid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
Gastprofessor aan de Harvard University Medical School
Erelid van de Royal College of Physicians van London en van Edinburgh
en van het American College of Cardiology en het American College of Physicians
Medestichter en lid van de Raad van Bestuur van het Hulpfonds van Koningin Fabiola
Commandeur in de orde van het Heilig Graf van Jeruzalem
Reservemajoor
Groot-Officier in de Kroonorde en in de Leopoldsorde

In 1951 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Leuven tot doctor in de genees-, heel- en verloskunde, waarna hij zich specialiseerde in inwendige geneeskunde. Hij zette zijn studies verder aan de universiteiten van Bazel, Oxford en New York. Terug in Leuven stichtte hij in 1957 een laboratorium voor hematologisch onderzoek, toegespitst op hemostase, bloedstolling en trombolyse. Dat groeide uit tot het befaamde Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie.
Vanaf 1957 was hij opeenvolgend kliniekhoofd en diensthoofd voor de afdeling Bloedings- en Vaatziekten aan het Universitair Ziekenhuis. Hij leverde nieuwe inzichten ziekte en ontwikkelingen op het gebied van bloedziekten zoals hemofilie en de ziekte van von Willebrand.
Verder nam hij mee het initiatief om de Vriendenkring voor hemofilielijders te stichten. Om het sociale isolement en de permanente zorg door de ouders van en voor patiënten te doorbreken liet hij al snel vakantiekampen organiseren. Deze gingen door in het zeepreventorium van De Haan. Daarnaast werd er ook met de hulp van velen onder andere mevr. Verstraete een krantje uitgegeven met onder andere juridische en medische informatie. Vele jonge jongens herinneren zich zeker nog de rijzige gestalte (bijna 2 meter ) van doctor Verstraete die hen verzorgde en probeerde aan te moedigen om toch maar te sporten en actief in het leven te staan. Hij bouwde ook het multidisciplinair centrum uit voor de behandeling van hemofilie en bloedziekten. Deze dienst kreeg, dankzij haar onderzoek, internationale uitstraling.
Hij was eredoctor van verschillende universiteiten.

Liever dan bloemen of kransen graag een storting voor de vereniging van Hemofilie - en Von Willebrandpatiënten op het rekeningnummer BE58 0001303274 79 met vermelding Marc Verstraete.

Rouwadres:

Bernadette Verstraete - Moyersoen
Sint Vincentius, Brabançonnestraat 97, 3000 Leuven