Kunstarmen

De vereniging voor hemofilie, von Willebrand en andere bloedingsstoornissen (AHVH) wenst Terumo te bedanken voor hun donatie van trainingsarmen voor intraveneuze injectie.

De armen worden door de AHVH gebruikt om te leren hoe men stollingsfactor moet  injecteren. De armen zijn een replica van de menselijke arm, waardoor de opleiding voor het medisch personeel en patiënten gemakkelijker en efficiënter verloopt. De AHVH begeleidt twee projecten die deze training mogelijk maken.

Het eerste project is thuisonderwijs in België waar een patiënt of verpleegkundige thuiskomt om de injectietechniek te leren aan de patiënt. De bedoeling hiervan is om bij te dragen tot de autonomie van de patiënt. De patiënt hoeft dan niet langer (soms 2 tot 3 keer/week) naar het ziekenhuis om zijn medicatie toegediend te krijgen. Voor deze training werd tot nu toe de arm van een familielid of verpleegkundige gebruikt. Dankzij de kunstarm blijven deze mensen tijdens de opleiding gespaard.

Het tweede project is een samenwerkingsprogramma (twinning) tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen voor een periode van twee tot vier jaar onder toezicht van de Wereldfederatie (WFH). Het is als het ware een samenwerking tussen patiëntenorganisaties in beide landen. De AHVH werkt daarom samen met de vereniging van hemofiliepatiënten van Abidjan (Ivoorkust) om de behandeling en zorg van mensen met een erfelijke bloedingsstoornis in ontwikkelingslanden te verbeteren, samen te werken en informatie te delen. Het resultaat dat we willen bereiken is een wederzijds voordelige samenwerking die kennis, expertise, ervaring, vaardigheden en middelen overdraagt. Het doel van het programma is om de overdracht van vaardigheden en kennis tussen gevestigde en opkomende hemofilieverenigingen te verbeteren.

In deze landen is deze opleiding essentieel voor het creëren van autonomie op vlak van de behandeling. Dit is immers niet vanzelfsprekend omdat hier niet alleen de toegang tot medicijnen vaak precair is, maar ziekenhuizen vaak op zeer lange afstanden zijn gevestigd, met transport dat lang en moeilijk verloopt vanwege de staat van de wegen.