Vaccinatierichtlijnen tegen COVID-19 voor personen met stoornissen van de bloedstolling I

Toedienen IM in de bovenarm.
Gedurende minimaal 10  minuten nadrukken.
Tranexaminezuur (Exacyl) 3 tot 4 x één gr per dag gedurende 2 dagen.
Diepe subcutane injectie is soms voorgesteld als alternatief, maar was in beperkte gecontroleerde studies niet veiliger dan intramusculaire injectie, en is niet bestudeerd bij RNA-vaccins.

Indien u betrokken bent in een klinische studie, overlegt u vooraf met de behandelend arts.

Hemofilie A

Ernstige hemofilie A (FVIII < 1 %)

Huidige therapie = Hemlibra : geen substitutie met factor VIII

Ernstige hemofilie A (FVIII < 1 %)

Huidige therapie = Faktor VIII : dien direct voor de IM injectie 1 dosis FVIII toe (min. 25 IU/kg lichaamsgewicht)

Matig Ernstige Hemofilie A (FVIII 1-5 %)

Huidige therapie = Hemlibra : geen substitutie met factor VIII

Matig Ernstige Hemofilie A (FVIII 1-5 %)

Huidige therapie = Faktor VIII : dien direct voor de IM injectie 1 dosis FVIII toe (min. 25 IU/kg lichaamsgewicht)

Milde Hemofilie A (FVIII 6-50 %)

FVIII < 10 % : toediening Minirin IV 0.3 mcg/kg lichaamsgewicht (max. 20 mcg) in 50 ml 0.9 % over 30 ‘ of Octostim verstuiving volgens bijsluiter. (Cave vochtbeperking na Minirin of Octostim : max 500 ml over 12 u nadien)

FVIII > 10 % : Geen substitutie nodig

Hemofilie B

Ernstige hemofilie B (FIX < 1 %)

Huidige therapie = Factor IX : dien direct voor de IM injectie 1 dosis FIX toe (min. 40 IU/kg lichaamsgewicht)

Matig Ernstige Hemofilie B (FIX 1-5 %)

Huidige therapie = Factor IX : dien direct voor de IM injectie 1 dosis FIX toe (min. 40 IU/kg lichaamsgewicht)

Milde Hemofilie B (FIX 6-50 %)

Geen substitutie

Ziekte van von Willebrand

Type III

Huidige therapie = 1 flacon Haemate P 2400/1000 of 1 flacon Wilate 1000 : dien direct voor de IM injectie 1 dosis Haemate of Wilate toe

Overige types

Indien vwfAG én Vwfrco > 10 % : geen substitutie ; overleg met hemofiliecentrum

Zeldzame bloedstollingsstoornis

Ernstige factor V deficiëntie

Plasma

Ernstige FVII deficiëntie

Huidige therapie = Novoseven : dien direct voor de IM injectie 1 dosis Novoseven toe

Ernstige FXIII deficiëntie

Huidige therapie = Cluvot : vorige toediening Cluvot max 1 week voor IM injectie

Verworven bloedstollingsstoornissen

Verworven Hemofilie A

Overleg vooraf met uw behandelend arts

Verworven ziekte van von Willebrand

Overleg vooraf met uw behandelend arts

Bloedplaatjesproblemen

Ziekte van Glanzmann

Huidige therapie = Novoseven : dien direct voor de IM injectie 1 dosis Novoseven toe

Overige bloedplaatsjesproblemen

Geen substitutie

Bron: hemofiliecentrum Leuven