Het probleem van kleine schaafwonden of kleine schrammen is niet echt een probleem voor de hemofiliepatiënt! Een hemofiliepatiënt zal niet overvloediger bloeden dan een andere persoon indien hij zich licht kwetst. Hij bloedt langer. Anders gezegd, het zal langer duren vooraleer de kleine wonde op een normale manier dichtgaat.

Wanneer een hemofiliepatiënt een dergelijk klein uitwendig letsel heeft (bijvoorbeeld zich lichtjes snijden aan de zijkant van een blad papier), moeten dezelfde middelen gebruikt worden als voor een ander persoon. Ontsmetten, samendrukken en een verband aanbrengen vormen de eerste elementaire zorgen.

Hemofiliepatiënten leren heel vlug omgaan met hemofilie, met de behandelingen en met de voorzorgsmaatregelen en met de beste handelswijze bij een ernstiger verwonding. Wanneer een hemofiliepatiënt raad geeft over wat er dient te gebeuren, kan men best luisteren.

Bij een ongeval en/of ernstige verwondingen is het raadzaam de hemofiliepatiënt te behandelen volgens een noodprotocol dat door zijn behandelingscentrum is vastgelegd. Een telefonische oproep naar het centrum dat vermeld staat op de hemofiliekaart is verantwoord en nuttig.

Behoudens belangrijke kwetsuren moet de behandeling van de hemofilie voorrang krijgen op de vooronderzoeken (RX, enz...)

Het belangrijkste probleem van de hemofiliepatiënt is meestal niet uitwendig zichtbaar: het zijn de inwendige bloedingen die het echte gevaar vormen voor de hemofiliepatiënt. Ze kunnen spontaan voorkomen en/of als gevolg van soms lichte verwondingen. Ongevallen en botsingen met het hoofd, eerder uitzonderlijk, moeten onverwijld behandeld worden.