De meeste hemofiliepatiënten, vooral zij met een ernstige vorm van hemofilie, behandelen zich thuis of leren dat. Men spreekt ook van zelfbehandeling of auto-injectie.

Teneinde hem een zekere autonomie te bezorgen is de patiënt meestal in staat spuitjes klaar te maken en die bij zichzelf in de ader te prikken.

Dit betekent een enorm voordeel, aangezien de patiënt niet telkenmale naar het ziekenhuis moet of een huisbezoek van de geneesheer moet aanvragen. Het is de sleutel van de onafhankelijkheid, van de verplaatsingen, de reizen, kortom van de zelfstandigheid.

De thuisbehandeling wordt natuurlijk vergemakkelijkt door de ouders als het kind nog niet in staat is om zichzelf een infuus toe te dienen. Papa of mama leren, onder verantwoordelijkheid van het behandelingscentrum, de injecties klaar te maken en het product toe te dienen aan hun kind. In sommige gevallen, wanneer de toegang tot de aderen zeer moeilijk is, vooral bij hele kleine kinderen, kan men overwegen om andere oplossingen te gebruiken voor het toedienen van het product (bijvoorbeeld door de implant van een port-a-cath).

Vanaf hun achtste levensjaar beginnen de meeste kinderen stilletjesaan om zelf de producten klaar te maken en tenslotte om zichzelf in te spuiten overeenkomstig alle geldende regels van steriliteit. De behandelingscentra organiseren opleidingen. De opvoedende en sportieve stages van de Hemofilievereniging leveren gewoonlijk eveneens een uitstekende introductie in de materie: met de hulp van een gespecialiseerde ploeg artsen en verpleegsters helpen de kinderen elkaar en moedigen ze elkaar onderling aan!

De thuisbehandeling heeft een ommekeer teweeggebracht in de benadering van hemofilie. Het is de basis van de persoonlijke ontwikkeling van de hemofiliepatiënt en van zijn ontplooiing (schooltijd, hogere studies, het uitoefenen van een beroep, familieleven, sport, enz....).