Ja !

Hemofilie is het gevolg van een onvolwaardig gen op het X chromosoom. Om een meisje te verwekken is de combinatie van twee X chromosomen nodig: één van de man en één van de vrouw. Uit de aard der zaak hebben de mannen een XY chromosoom: de mannelijke hemofiliepatiënten brengen dus automatisch hun onvolwaardig X chromosoom over naar hun kinderen van het vrouwelijk geslacht. De dochters (XX) van een hemofiliepatiënt zijn dus allemaal systematisch draagsters van het onvolwaardig gen van hemofilie, geërfd van hun vader. Zij hebben 1 kans op 2 om op hun beurt een zoon te hebben met hemofilie of een dochter die draagster is van het hemofilie-gen, in functie van het X chromosoom (via vader (onvolwaardig) of moeder (gezond)) dat zij aan het nageslacht zullen doorgeven.