Sommige vrouwen, die draagster zijn van het onvolkomen hemofilie-gen, vertonen soms symptomen van hemofilie zoals de mannen, met abnormale langdurige bloedingen.

 

Deze symptomen zijn te wijten aan het feit dat deze vrouwen niet of onvoldoende hun onvolkomen X chromosoom met hemofilie compenseren met hun andere gezonde X chromosoom. Dit is de voornaamste reden waarom er vrouwen zijn, met name in de onmiddellijke omgeving van gekende en gediagnosticeerde hemofiliepatiënten, met abnormale bloedingen, bijvoorbeeld tijdens de maandstonden.

Men noemt deze draagsters van hemofilie "symptomatisch". Zij kunnen de dag van vandaag vanuit medisch standpunt perfect behandeld worden voor dit risico op bloedingen, hetzij op een genezende manier, hetzij op een preventieve manier.

Deze vrouwen moeten kunnen beschikken over een kaart van "draagster van hemofilie", zodat een gepaste behandeling van de bloedstolling verzekerd is, zoals bij een heelkundige ingreep, een behandeling bij de tandarts of tijdens de zwangerschap.

Alle dochters van hemofiliepatiënten zijn automatisch draagster van het onvolkomen gen van hun vader en hun stollingsfactor moet onderzocht worden om te bepalen of zij symptomatische draagsters zijn van hemofilie of asymptomatische.