Dankzij de moderne behandelingstechnieken bereiken meer en meer hemofiliepatiënten de gezegende leeftijd ... Wij kennen vandaag een demografische curve die vergelijkbaar is met de normale populatie. Dit is uiteraard het resultaat van de voortuitgang in de geneeskunde en de doeltreffende behandeling van hemofilie. Wij weten ook dat wanneer we tot vandaag niet kunnen genezen van hemofilie, wij ons echter wel en goed kunnen verzorgen en herhaalde bloedingen in de gewrichten en spieren kunnen vermijden. De doeltreffende behandeling van hemofilie laat ons toe onze mobiliteit te vrijwaren.

Maar met de leeftijd manifesteren zich andere problemen. Men weet, bijvoorbeeld dat het risico op vallen en struikelen vergroot, wegens het evenwichtsprobleem. De ernstige hemofiliepatiënt, met schade in de gewrichten, moet daarvoor attent zijn en zorgen voor een minimale fysische (en/of sportieve) activiteit waardoor hij zijn "kapitaal" aan mobiliteit probeert te behouden.

De hemofiliepatiënt op leeftijd wordt dikwijls geconfronteerd met een dagelijks beheer van de pijn, en in het bijzonder pijn die veroorzaakt is door artrose van de beschadigde gewrichten. Dit probleem is niet gemakkelijk op te lossen, als je moet kiezen tussen het slikken van medicatie, beslissen over een heelkundige ingreep, teruggrijpen naar alternatieve therapieën (relaxatie, hypnose, enz.).

Maar verouderen betekent ook dat we andere medische aandoeningen hebben, die van de grijze haren bijvoorbeeld ... De pathologieën (cardiovasculair, urologisch, oogziekten, enz.) moeten bekeken worden met een hemofilietoezicht. De veroudering van de populatie met hemofilie (of andere zeldzamen aandoeningen van de bloedstolling) vereisen vast en zeker een supervisie van het medisch dossier door een centrum met hemofilie-expertise. Inderdaad, in geval van heelkundige ingreep (bijvoorbeeld voor een operatie van en cataract), is het absoluut noodzakelijk rekening te houden met een deficit in de stollingsfactor en een aangepast behandelingsprotocol toe te passen.

Het is aangewezen om de algemene parameters van de hemofiliepersoon op te volgen, zoals de bloeddruk, een genieperige pijn, dikwijls die je niet voelt maar die vernietigend kan zijn voor het organisme op middel en lange termijn. Bij hoge bloeddruk en bij de problemen die dat teweegbrengt, is hemofilie een bezwarende factor. Het komt er dus op aan de bloeddruk regelmatig te controleren!