Wanneer hemofilie op de juiste manier verzorgd wordt op medisch gebied, dan vormt de aandoening geen enkel beletsel voor de schoolplicht van de kinderen en de jongeren met hemofilie.

Wij kennen ontelbaar veel patiënten die een schoolparcours afleggen dat heel vergelijkbaar is met kinderen of jongeren van hun leeftijd. De meeste patiënten vangen studies aan in functie van hun interesse en van hun capaciteiten. Onder de hemofiliepatiënten ontmoeten wij artsen, ingenieurs, pianisten, leerkrachten, professoren, lassers, informatici, ... Een aantal onder hebben waarschijnlijk een beroepskeuze gemaakt in functie van hun fysieke capaciteiten die relatief beperkend waren in een tijdperk dat de medische behandeling nog niet waren zoals heden ten dage. Vandaag zijn de meeste breedste horizonten bereikbaar.

Op enkele uitzonderingen na, die gelukkig uitzonderlijk voorkomen, is het schoolverzuim beperkt tot een strikt minimum. Het hemofiliekind moet zich meerdere keren per jaar aanbieden bij een gespecialiseerd zorgcentrum, voor bloedanalyses en om een update te maken over de behandeling. Dankzij de preventieve behandeling zijn de risico's op spontane bloedingen bij ernstige hemofiliepatiënten sterk verminderd, waardoor de gewrichten en de spieren op aanzienlijke wijze beschermd worden. De kinderen en de jongeren kunnen hierdoor deelnemen aan praktisch alle schoolse activiteiten, bijvoorbeeld de turnlessen, de groenklassen en zelfs de sneeuwklassen, middels een beetje organisatie, analyse van de risico's en het inzetten van de elementaire voorzorgsmaatregelen. De educatieve en sportieve stages van de Hemofilievereniging zijn een uitstekende introductie in het aanleren en aanvoelen van de limieten die wel en niet kunnen overschreden worden!

Objectief gesproken is er geen enkele tegenindicatie om een kind met ernstige hemofilie de kleuterklas, de peutertuin of schoolprogramma's te ontzeggen. Voorzorgen van gezond verstand moeten ingeschat worden door de ouderparen, door de kleuterleidsters, de schooldirectie. Eens die eerste stap van de eerste schooldag is gezet, soms met wat schrik en meestal met wat emotie, dan zijn de angsten overwonnen ... Eerst Leven en daarna de hemofilie!