AH-VH

Welke voorzorgen gedurende de zwangerschap en bij de bevalling ?

Om complicaties met bloedingen te voorkomen en te vermijden, moet het gehalte van factor Vlll of lX bij iedere zwangere draagster in het derde kwartaal van de zwangerschap, op ideale wijze naar de 34ste week, gemeten worden. Op dat ogenblik is het niveau van factor Vlll praktisch altijd normaal of hoog want hij stijgt trapsgewijs tijdens de zwangerschap. Deze factor Vlll kan snel na de geboorte dalen, wat overdreven bloedingen tot gevolg heeft als men geen behandeling opstart. De stijging van de factor lX gedurende de zwangerschap, is weinig uitgesproken. Een gehalte van 50% van factor Vlll, of lX is voldoende voor een normale bevalling, voor een bevalling met keizersnede en voor de verdoving.

De geboorte van ieder kind met hemofilie moet in een ziekenhuis gebeuren dat een grote ervaring verworven heeft in hemofilie zorgtrajecten. Wanneer geen verloskundig probleem te verwachten is, zal men de bevalling langs normale, vaginale weg programmeren. Een bevalling met behulp van zuignappen of forcepsen is zeker te vermijden. Men moet zeker bij de bevalling elke behandeling met ingreep vermijden.

U bevindt zich hier: AHVH INFORMATIE Draagsters van hemofilie Zwangerschap Welke voorzorgen gedurende de zwangerschap en bij de bevalling ?