AH-VH

Verplichte controles op het verbruik van stollingsfactoren in België

LogbookSommige ziekenfondsen hebben op verzoek van de sociale zekerheid een brief gericht aan de artsen die stollingsfactoren voorschrijven om het verbruik van anti-hemofilieproducten beter te controleren. In deze crisistijd is de argumentatie uiteraard economisch: de stollingsfactoren behoren tot de drie duurste geneesmiddelen op de Belgische markt en de autoriteiten wensen derhalve de controle op het verbruik te vermeerderen.

Het is uiterst belangrijk dat elke patiënt zijn injecties met stollingsfactoren zorgvuldig blijft bijhouden (datum, reden, lotnummer). De behandelingscentra hebben diverse registratiesystemen ontwikkeld. Er bestaat ook al heel lang pdfeen logboek, uitgegeven door AHVH, dat hier in PDF bijlage beschikbaar is. Deze notities van de behandeling zijn vanuit medisch standpunt belangrijk voor het waarborgen van een verantwoorde therapeutische opvolging, maar blijken vanaf nu van het grootste belang voor het verantwoorden van de voorschriften.

Dit bericht dat door de ziekenfondsen naar de artsen die stollingsfactoren voorschrijven werd gestuurd is toch erg aanmanend. Er wordt indirect een waas van twijfels gehangen over het gebruik van stollingsfactoren in België. De Hemofilievereniging beseft dat men in deze tijden van budgettaire beperkingen een correcte follow-up van de geneesmiddelen in ons land moet verzekeren en heeft daarom Mevrouw de Minister van Volksgezondheid, het RIZIV en de ziekenfondsen herinnerd aan de volgende elementen:

  • Volgens internationale statistieken behoort het gebruik van stollingsfactoren in België tot het gemiddelde van de geïndustrialiseerde landen; met de huidige formulering van de producten is er geen enkel vooruitzicht dat het verbruiksvolume gaat verminderen, behalve indien men het onaanvaardbaar risico neemt om hemofiliepatiënten tekort te doen en terug te keren naar situaties waarbij die patiënten terugvallen op absoluut dramatische medische en sociale situaties. De nieuwe vereiste controles zullen dus geenszins het verbruiksvolume verminderen.
  • Alle internationale literatuur toont al meer dan 20 jaar aan dat preventieve behandeling van ernstige hemofiliepatiënten het opduiken van vernietigende bloedingen in het bewegingsapparaat verhindert en als dusdanig op middellange termijn de beste gezondheidsbesparing vormt.
  • Het verbruik van stollingsfactoren wordt in België al lang gecontroleerd met logboeksystemen, opgesteld door artsen, patiënten en de Vereniging. Omwille van elementaire medische opvolging en omwille van duidelijke redenen van geneesmiddelentoezicht behouden de hemofiliepatiënten in feite altijd het spoor van hun injecties. Deze uitnodiging van de gezondheidsautoriteiten om de controles te verveelvoudigen lijkt ons dus wat onhandig en is het gevolg van een gebrekkige inschatting van de gangbare geplogenheden. Het is evenwel gewettigd om zich er van te verzekeren dat deze werkwijze zonder uitzondering bij 100% van de patiënten van toepassing is.
  • Niemand zal betwisten dat de prijzen van stollingsfactoren hoog zijn in België: ze behoren zelfs tot de hoogste van Europa. Dat is het resultaat van onderhandelde akkoorden tussen de farmaceutische firma's en de overheid. Het lijkt ons niet billijk de gevolgen hiervan af te schuiven op de schouders van de patiënten en van de artsen-voorschrijvers.

De Hemofilievereniging stelde nog heel recentelijk vragen aan het kabinet van Mevrouw de Minister van Volksgezondheid omtrent een algemene evaluatie van de behandeling van hemofilie in België (prijs van de stollingsfactoren; oprichting van erkende centra; hemofilieregister; be-Coag). De Vereniging kon vaststellen en betreuren dat het project, gelanceerd in 2007, voor de oprichting van erkende hemofiliecentra, nog altijd niet verwezenlijkt is. In de huidige economische conjunctuur is de Vereniging er zich sindsdien evenzeer meer van bewust dat er voor de gezondheidszorg van de hemofiliepatiënten in België structurele oplossingen moeten worden aangebracht: ze heeft derhalve concrete paden voorgesteld om bij te dragen aan de oprichting van dergelijke centra. Hopelijk zullen deze nieuwe contacten in de komende maanden kunnen uitmonden in een verbetering van de behandeling van hemofilie in België, intussen zoveel mogelijk nutteloze en/of schadelijke maatregelen vermijdend.

Wij zullen samen met de referentieartsen van de hemofiliecentra uiterst waakzaam en opmerkzaam blijven om deze kwaliteit en deze toegankelijkheid tot de zorgen te verdedigen.

Plaats reactie


U bevindt zich hier: AHVH Nieuws Verplichte controles op het verbruik van stollingsfactoren in België