AH-VH

Bijdragen en deelnemen!

De Hemofilievereniging is een vereniging voor patiënten en hun entourage. Samen kunnen wij onze geloofwaardigheid en onze slagkracht doen toenemen; wij zamelen fondsen in voor het aanmoedigen van het onderzoek in België; wij proberen beter te leven met hemofilie binnen onze familie en in onze maatschappij.

De giften voor de hemofilie in België geven de mogelijkheid aan de vereniging om dat cruciale actieterrein van vertegenwoordiging en informatieverstrekker in te vullen; om stages voor kinderen te organiseren, om een steentje bij te dragen voor onderzoek in hemofilie in België met een prijstoekenning binnen de schoot van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde; om op onze manier deel te nemen aan een programma van wereldsolidariteit van de Wereldfederatie Hemofilie (WFH) voor hemofiliepatiënten die geen toegang hebben tot geen enkel vorm van behandeling (zeven patiënten op tien in de wereld).

Uw tijdsbesteding is ook kostbaar! Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers die zich kunnen engageren voor onze actie. Talrijke jonge hemofiliepatiënten of personen uit hun entourage stellen zich ter beschikking als monitor tijdens de zomerstages voor de kinderen! Het zijn telkens momenten die verrijkend zijn op relationeel vlak en op gebied van ervaringen.

U hebt misschien zin om een feestje te organiseren en waarvoor de giften (partieel of helemaal) bestemd zijn voor de Belgische hemofilie? Onthoudt dat vanaf € 40, de gift fiscaal aftrekbaar is.

U hebt misschien de kriebel om mee te werken aan een of andere activiteit als vrijwilliger, binnen het kader van uw tijdsbesteding?

Stuur ons een mailtje of telefoneer ons!

Wij ontmoeten mekaar, wij kunnen u documentatie bezorgen die u kan uitdelen ter gelegenheid van dat ene feestje of evenement ..., zo kan u een aandeel hebben en bijdragen in ons gemeenschappelijk objectief: beter kennis verspreiden over hemofilie,...onze hemofilie.

Plaats reactie


U bevindt zich hier: AHVH De Vereniging Steun de AHVH Bijdragen en deelnemen!